dr._prakash_khetan

Dr. Prakash Khetan

Fee at clinic: ₹500

Neurologist Neurosurgeon

20 years of experience

Motihari

dr._md._mohsin_hashmi

Dr. Md. Mohsin Hashmi

Fee at clinic: ₹500

Neurologist Neuro Physician

7 years of experience

Motihari

dr._pradeep_kumar

Dr. Pradeep Kumar

Fee at clinic: ₹800

Neurologist Neurosurgeon

12 years of experience

Motihari